MY LEWENSOPVATTING

MY LEWENSOPVATTING

Ek glo in God die Vader, sy seun Jesus Christus en die Heilige Gees.

Ek erken die gesag van die Bybel as die geïnspireerde Woord van God.

Al my berading en hulpverlening is Christelik gefundeerd. 

Die behoefte aan geestelike oorlewing en ‘n verhouding met God, is die mens se belangrikste lewensprioriteit.

 

In die lig hiervan, help ek mense:

 

  • om ontslae te raak van spoke uit die verlede wat hulle lewensgeluk belemmer;
  • om te triomfeer oor huidige omstandighede, en verantwoordelike keuses te maak;
  • om doelgerig te lewe;
  • om vry te wees van spanning, angs, skuld- en minderwaardigheidsgevoelens